Medycy wspierają Rafała Trzaskowskiego

My, niżej podpisani samodzielni pracownicy nauki w dziedzinach medycznych, wspieramy kandydaturę Rafała Trzaskowskiego w wyborach prezydenckich.
[…] zapewnienie właściwej opieki medycznej powinno być najwyższym priorytetem każdego rządu.
Zapewnienie godnych warunków ochrony zdrowia Polek i Polaków jest wielkim wyzwaniem, które wymaga zjednoczenia wysiłków całego narodu. […]
Polsce potrzebny jest prezydent, którego przesłanie skierowane jest do wszystkich obywateli naszego kraju […]
Dołącz do nas, poprzyj nasz apel!

Naukowcy popierają Rafała Trzaskowskiego

Za kilka dni wybierzemy Prezydenta Polski, który z woli większości obywateli ma sobą reprezentować to, co w Rzeczpospolitej było i jest najlepsze. […]
Ta sytuacja nakłada na nas, środowiska naukowe i akademickie, nowe i poważne obowiązki. […]
Abyśmy mogli sprostać tym zobowiązaniom, musimy mieć oparcie w Prezydencie rozumiejącym i szanującym rolę nauki we współczesnym świecie. […]
My, niżej podpisani, wzywamy zatem do poparcia w wyborach Rafała Trzaskowskiego. […]
 
Dołącz do nas, poprzyj nasz apel!